Şirketimiz Bor Karma Org. San. Bölgesinde Kursan Metal Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ismi altında 2006 yılında inşaatına başlanmıştır. Şirketimizin kuruluş amacı Atık Akümülatörden Külçe Kurşun İmalatı yaparak geri dönüşümü sağlamaktır. İnşaatı halen devam etmekte olan işletmemiz aynı zamanda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31/08/2005 tarih ve 25569 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre gerekli olan belge ve şartları yerine getirmektedir. Bu kapsamda şirketimize bakanlığımızca 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince “27/09/2007 tarih ve 1339 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (ÇED)”‘ verilmiştir. Firmamız ayrıca ÇED olumlu kararının alınmasından sonra Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 11/02/2008 tarih ve 2368-8194 nolu yazısınca ÖN LİSANS iznini de almıştır. Şirketimiz bakanlığın belirlediği kriterler doğrultusunda eksiklikleri de gidererek 31 Aralık 2009 tarih ve 21245 nolu Çevre ve Orman Bakanlığının yazısı ile 01/01/2010 – 01/04/2010 tarihleri arasında 3 (Üç) ay süreyle Geçici Çalışma İzni verilmiştir.

Şirketimiz bünyesinde Yeşiloba Mah. Yeni Sanayi Sit. 22. Blok No:8 Seyhan/ADANA adresinde (325m²) Atık Akümülatör Geçici Depolama Alanımız bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31/08/2005 tarih ve 25569 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğince Adana Valiliği İl çevre Orman Müdürlüğü’nün 20/11/2009 tarih ve 5 nolu belgesince Atık Akümülatör Depo Alanı Lisansı verilmiştir. Ayrıca Adana Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 08/02/2007 tarih ve 01/APA-02 lisans no ile Atık Akümülatör Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi’de alınmıştır. Türk Standartları Endüstrisi karayolu ile tehlikeli atık taşıma araçlar için uygunluk belgelerini 02/02/2007 tarih ve ADN/40 – 28/03/2008 tarih ve ADN/68 belge no ile almıştır. Tehlikeli atık taşıyan araçlar için gerekli olan lisans belgelerini de T.C. Adana Valiliği İl Çevre ve Orman müdürlüğünün 24/07/2009 – 11/04/2008 tarihler ve 01-APA-02 – 01-APA-02/02 araç lisans noları ile almıştır. Araçlarımız tehlikeli ve atık taşıma kullanım belgesi olan ADR-Bescheinigung ehliyetine sahip sürücüler tarafından sevk ve komuta edilmektedir.

Bu standartlar doğrultusunda firmamız atık akümülatör toplama, taşıma, depolama ve geri dönüşüm işlemlerini yapmaktadır.